KMG Krav Maga Kraków

| Najskuteczniejszy system samoobrony

Co to jest Krav Maga

Krav Maga jest praktycznym i taktycznym systemem, który uczy jak przeciwdziałać i radzić sobie z wszelkimi rodzajami przemocy i ataków. Przygotowuje osoby trenujące w zakresie samoobrony, procedur bezpieczeństwa, umiejętności walki, a także umiejętności ochrony innych osób – stosując unikalne i kompleksowe metody nauczania. Krav Maga rozwijała się w Izraelu, w warunkach realnych zagrożeń. Stworzona i ukształtowana przez Imiego Lichtenfelda, dziś jest rozwijana i popularyzowana przez Eyala Yanilova oraz najwyższej rangi instruktorów z Jego zespołu.

Eyal Yanilov – obrona przed agresorem uzbrojonym w nóż

Krav Maga jest systemem horyzontalnym o unikalnym i logicznym podejściu. Jest łatwa do nauczenia, gdyż jest oparta na naturalnych i intuicyjnych odruchach, najbardziej praktycznych w warunkach rzeczywistego stresu. Zasadniczą częścią Krav Maga jest proces nauczania, metodologia i sposoby treningu. Krav Maga pokrywa następujące obszary:

Zapobieganie, unikanie i ucieczka przed zagrożeniemRadzenie sobie z rzutami i padami we wszystkie kierunki i pod każdym kątem.
Ataki i kontrataki, w stosunku do różnych celów, w różnych dystansach, o różnym zasięgu, pod różnymi kątami, we wszystkich kierunkach i rytmach – wykonywane z wszystkich pozycji. Użycie wszelkich przedmiotów w celu samoobrony.
Obrona przed wszystkimi atakami nieuzbrojonymi: uderzenia pięścią, łokciem, głową oraz kopnięcia. Uwalnianie z wszelkiego rodzaju uchwytów i duszeń. Obrona przed atakami uzbrojonymi, atakiem i szantażem nożem i innymi ostrymi przedmiotami; pałkami i innymi nieostrymi przedmiotami, a także przed wszelkimi rodzajami broni.
Radzenie sobie ze wszystkimi powyższymi atakami nadchodzącymi ze wszystkich możliwych kierunków i miejsc; także ze strony jednego lub wielu atakujących; zdarzających się w różnych miejscach, zachodzących w rożnych pozycjach. Również w zamkniętych i otwartych przestrzeniach, w wąskich przejściach, na schodach, w samochodach. Włączając wszelkiego typu powierzchnie oraz wodę. W czasie gdy istnieje przestrzeń do swobodnego ruchu lub nie. W pozycjach stojących, w ruchu, w pozycjach siedzących, leżących na plecach bokiem lub twarzą do podłoża.
Fizyczna i mentalna kontrola i rozbrojenie przeciwnika.
Krav Maga przygotowuje trenujących do działania we wszelkich okolicznościach i scenariuszach wydarzeń, w różnych środowiskach walki, według ich potrzeb, występującego ryzyka oraz charakterystyki działania/zadań. Krav Maga umożliwia i zapewnia techniczny, taktyczny, fizyczny oraz mentalny rozwój.

Krav Maga to wyjątkowe podejście, taktyki, techniki, obszary, ćwiczenia oraz metodologie treningowe dla różnych sektorów: cywile w różnym wieku, mężczyźni i kobiety, przedstawiciele policji i innych służb, jednostki wojskowe, służby śledcze, więzienne, ochronę, również VIP, służby specjalne, tajne, antyterrorystyczne i lotnicze.